Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XIX sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 30 maja 2008 r.
OR.II 0052/XIX/2008


ZAWIADOMIENIE O SESJI


    Zwołuję XIX sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 9 czerwca 2008 r. o godz.1500 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. z XVII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 28 kwietnia 2008 r.
  2. z XVIII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 13 maja 2008 r.
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (dot. wsi Pokój)
  2. wyrażenia zgody na udział Gminy Pokój w charakterze założyciela spółki akcyjnej pod nazwą Namysłowskie Centrum Zdrowia Spółka Akcyjna w Namysłowie
  3. emisji obligacji Gminy Pokój oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu
  4. trybu postępowania o udzielenie jednostkom niezliczonym do sektora finansów publicznych dotacji z budżetu Gminy Pokój, sposobu jej rozliczenia oraz kontroli realizacji zadań zleconych tym podmiotom
  5. zmiany budżetu gminy na 2008 rok
 10. Zapytania i wnioski mieszkańców
 11. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 12. Zakończenie sesji


Przewodniczący Rady Gminy             

mgr Jacek Gosławski                   
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-06-02