Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXI sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 14 sierpnia 2008 r.

OR.II 0052/XXI/2008

ZAWIADOMIENIE O SESJI


    Zapraszam na XXI sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2008 r. o godz.1500 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołów:
  1. z XIX sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 9 czerwca 2008 r.
  2. z XX sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 17 czerwca 2008 r.
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podsumowanie pracy placówek oświatowych z terenu gminy Pokój za rok szkolny 2007/2008 oraz przygotowanie do roku szkolnego 2008/2009
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. przyjęcia „Strategii rozwoju edukacji w Gminie Pokój do 2013 roku”
  2. przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą AKTYWNE POKOJANKI w ramach Priorytetu VII, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  3. przyjęcia do realizacji projektu p.n. „Elastyczne przedszkole” I/POKL/9.1.1/30/2008
  4. uchylenia uchwały nr IX/58/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Zieleńcu
  5. uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2008-2011
  6. zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pokój za 2007 rok
  7. zmiany budżetu gminy na 2008 rok
 11. Zapytania i wnioski mieszkańców
 12. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 13. Zakończenie sesji

 


Przewodniczący Rad
y Gminy         


mgr Jacek Gosławski  
            

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-08-18