Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXII sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 16 września 2008 r.

OR.II 0052/XXII/2008

ZAWIADOMIENIE O SESJI


   Zapraszam na XXII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu 23 września 2008 r. o godz.1500 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. wyrażenia opinii nt projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznego z siedzibą w Kup
  2. przystąpienia Gminy Pokój do Stowarzyszenia „Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna”
  3. udzielenia pomocy finansowej Gminie Ujazd na usuwanie skutków klęski żywiołowej
  4. zmiany budżetu gminy na 2008 rok
 9. Zapytania i wnioski mieszkańców
 10. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 11. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy              

mgr Jacek Gosławski                   


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-09-17
Metryczka
 • opublikowano:
  17-09-2008 11:52
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl