Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXIII sesji Rady Gminy Pokój

ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
 

Zapraszam na XXIII sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu 27 października 2008 r. o godz.1500  wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Wręczenie Nagród Wójta z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
 10. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady dowozu przez Gminę Namysłów, ucznia z terenu Gminy Pokój posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności, do Gimnazjum w Zespole Placówek Oświatowych w Smogorzowie,

b)      ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dla dróg, których zarządca jest Gmina Pokój,

c)      określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku,

d)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku,

e)      uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój,

f)        zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 

Przewodniczący Rady Gminy         

 mgr Jacek Gosławski               
 
 
 
   

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Goławski
Data wytworzenia: 2008-10-17

 

Metryczka
 • opublikowano:
  20-10-2008 09:39
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl