Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 21 listopada 2008 r.

 
 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
  

      Zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu 1 grudnia 2008 r. o godz.1500 wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Informacja na temat stanu mienia komunalnego Gminy Pokój
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

b)      przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok 2009”

c)      określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

d)      ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

e)      określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

f)        zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy         

 
mgr Jacek Gosławski              

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-11-21