Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Informacja o głosowaniu przez pełnomocnika w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Informacja

o głosowaniu przez pełnomocnika

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, rady m. st. warszawy i rad dzielnic

oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998r. ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Art. 40a-h) umożliwiają udzielenie pełnomocnictwa do głosowania w jego imieniu w wyborach.
Prawo do ustanowienia pełnomocnika do głosowania mają:
- wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, a także wyborcy posiadający równoznaczne orzeczenie organu rentowego oraz wyborcy, którzy najpóźniej w dniu glosowania ukończą 75 lat.
Pełnomocnikiem może być osoba:
wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do głosowania
Pełnomocnictwo do glosowania można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedna z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika.
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca udzielający pełnomocnictwa składa wniosek do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) gminy, w której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek taki należy złożyć do dnia 11 listopada 2010 r.
Wyborca, który po dniu pierwszego glosowania będzie chciał udzielić pełnomocnictwa do glosowania w jego imieniu w dniu ponownego glosowania składa wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do glosowania do dnia 25 listopada 2010 r.
Do wniosku należy dołączyć:
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa do glosowania,
- kopie aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca udzielający pełnomocnictwa w dniu glosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat;

 

Aby uzyskać pełną informację dotyczącą pełnomocnictwa KLIKNIJ TUTAJ
 

Kontakt w sprawie pełnomocnictwa w Urzędzie Gminy Pokój: tel. 77 469 30 97 wew. 16

 
Załączniki:
Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 2010-10-26