Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXV sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 19 grudnia 2008 r.

 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
 

      Zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu 29 grudnia 2008 r. o godz.1500 wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Informacja nt przebiegu konkursu na Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
 9. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2008 rok
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
 11. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2008 rok
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponad wymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

b)      wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia określającego zasady realizacji zadań w zakresie doradztwa metodycznego dla nauczycieli

c)      określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

d)      uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-2012

e)      zmiany budżetu gminy na 2008 rok

f)        uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2009

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
   

Przewodniczący Rady Gminy          

mgr Jacek Gosławski              
 
 
 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-12-19

 

Metryczka
 • opublikowano:
  22-12-2008 09:14
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl