Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVI sesji Rady Gminy Pokój

ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
 

      Zapraszam na XXVI sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu 26 stycznia 2009 r. o godz.1500 wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      uchwalenia planu pracy Rady Gminy Pokój na 2009 r.

b)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokój na 2009 r.

c)      zatwierdzenia planu pracy Komisji Budżetowej Rady Gminy Pokój na 2009 r.

d)      uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2009 rok

e)      przystąpienia Gminy Pokój do Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie, wniesienia aportów na podwyższony kapitał zakładowy oraz objęcia za nie udziałów

f)        zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
  
 

Przewodniczący Rady Gminy             

 
mgr Jacek Gosławski                   
 


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-01-16