Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój

ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
 
 

      Zapraszam na XXVII sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu 23 lutego 2009 r. o godz.1500 wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2008 r.
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      ustanowienia Regulaminu nadania tytułu „Honorowego Obywatela Gminy Pokój”

b)      powołania Komisji Doraźnej

c)      przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

d)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

e)      zmiany uchwały Nr XXVI/177/2009 z dnia 26 stycznia 2009 r. w sprawie przystąpienia Gminy Pokój do spółki – Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” spółki z ograniczona odpowiedzialnością w Namysłowie, wniesienia wkładów oraz objęcia za nie udziałów

f)        uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-2012

g)      zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 

                                                                                              Przewodniczący Rady Gminy

 
                                                                                                    mgr Jacek Gosławski
 
 
 
 
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-02-13