Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVIII sesji Rady Gminy Pokój

ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
 

Zapraszam na XXVIII sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu 30 marca 2009 r.o godz.1500 wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój
 7. Informacja Kierownika oddziału Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Kluczborku na temat gospodarki melioracyjnej na terenie Gminy Pokój
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   ustalenia zasad korzystania i ponoszenia odpłatności za pobyt i usługi w Środowiskowym Domu Samopomocy w Namysłowie

b)   ustanowienia hejnału Gminy Pokój

c)   ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

d)   ustalenia stawek procentowych opłaty adiacenckiej na terenie Gminy Pokój

e)   uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-2012

f)   zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji

 

 
 

Przewodniczący Rady Gminy                           

mgr Jacek Gosławski                                  

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-03-20