Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIX sesji Rady Gminy Pokój

ZAWIADOMIENIE O SESJI
 

Zapraszam na XXIX sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2009 r. o godz.1400 wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Informacja nt funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2008 r.
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2008 r.
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      absolutorium dla Wójta Gminy

b)      ustanowienia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój”

c)      powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „Zasłużony dla Gminy Pokój”

d)      wprowadzenia zmian do Statutu Gminy Pokój

e)      wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju

f)        nadania Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju”

g)      nadania Statutu Gminnej Instytucji Kultury p.n. „Gminna Biblioteka Publiczna”

h)      uchwalenia Statutu Sołectwa Dąbrówka Dolna

i)        uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradzka Kuźnia

j)        uchwalenia Statutu Sołectwa Domaradz

k)      uchwalenia Statutu Sołectwa Fałkowice

l)        uchwalenia Statutu Sołectwa Kopalina

ł)     uchwalenia Statutu Sołectwa Krogulna

m)     uchwalenia Statutu Sołectwa Krzywa Góra

n)     uchwalenia Statutu Sołectwa Lubnów
o)     uchwalenia Statutu Sołectwa Ładza
p)     uchwalenia Statutu Sołectwa Pokój
r)     uchwalenia Statutu Sołectwa Siedlice
s)     uchwalenia Statutu Sołectwa Zawiść

t)     uchwalenia Statutu Sołectwa Zieleniec

u)     zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Kanalizacyjnych Zakładu Wodociągów i Usług Komunalnych „Ekowod” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Namysłowie na lata 2008-2010

v)     zaciągnięcia kredytu długoterminowego

w)     zmiany budżetu gminy na 2009 rok
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
Przewodniczący Rady Gminy                          
 
mgr Jacek Gosławski                                  

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-04-23