Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXX sesji Rady Gminy Pokój

ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
 

Zapraszam na XXX sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu 25 maja 2009 r o godz.1400 wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Dyrektora Zespołu Szpitali Pulmonologiczno-Reumatologicznych z siedzibą w Kup nt funkcjonowania Szpitala w Pokoju
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Księdzu Radcy Józefowi Bałabuchowi

b)      nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Panu Manfredowi Rossa

c)      nadania tytułu: „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” Panu Walterowi Rung

d)      nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Detlevowi Maschler

e)      nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Gerhardowi Hylla

f)        nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Ginterowi Riewold

g)      nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Hildegardzie Riewold

h)      nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Rozalii Sobieraj

i)        nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Stefanii Paluch

j)        nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Bernardowi Maroskowi

k)      nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Romanowi Czerniawskiemu

l)        nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Konradowi Paluchowi

ł)   nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Stefanii Spiller

m)    nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Józefowi Pasionkowi

n)      nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Piotrowi Hylla

o)      nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Annie Sura

p)      nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Gertrudzie Król

r)   nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Kamili Adamskiej

s)       nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Tadeuszowi Muzolfowi

t)        nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Leszkowi Marczakowi

u)      nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Wernerowi Krystosek

v)      wyrażenia opinii nt projektu uchwały Rady Powiatu Namysłowskiego w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Namysłowie

w)    zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

       mgr Jacek Gosławski 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-05-15

 

Metryczka
 • opublikowano:
  18-05-2009 12:12
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl