Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXIII sesji Rady Gminy Pokój

 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 

Zapraszam na XXXIII sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu

 

25 czerwca 2009 r. (czwartek) o godz.1200

 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołów z:

a.       XXX sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 25.05.2009 r.

b.      XXXI sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 01.06.2009 r.

c.       XXXII sesji Rady Gminy Pokój odbytej w dniu 13.06.2009 r.

 1. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 2. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 4. Podsumowanie pracy placówek oświatowych z terenu Gminy Pokój za rok szkolny 2008/2009
 5. Informacja nt. działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 6. Interpelacje i zapytania radnych
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)      wyrażenia opinii nt projektu uchwały Rady Miasta Ruda Śląska w sprawie likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej z siedzibą przy ul.Lipa 2,

b)      określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego

c)      uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zieleniec

d)      zaliczenia dróg (ulic) do kategorii dróg gminnych

e)      przystąpienia Gminy Pokój do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka „Opolszczyzna”

f)        zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

g)      zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy                       

mgr Jacek Gosławski                              
 


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia:  2009-06-18