Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXIV sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 28 sierpnia 2009 r.

 
OR.II 0052/XXXIV/2009
 

                                                               

Zapraszam na  XXXIV sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
7 września 2009 r. o godz.1500
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Ocena szkód powodziowych w Gminie Pokój
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 roku
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

                        a) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pokój porozumienia z Wojewodą Opolskim w sprawie przejęcia do wykonywania zadania z zakresu administracji rządowej, polegającego na wydawaniu w imieniu Wojewody blankietów – upoważniających do zakupu paliwa

                        b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Pokój umowy o dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej Przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Domaradzu”

                        c) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-2012

                        d) zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy                           

 

mgr Jacek Gosławski                                  
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-08-28