Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 9 października 2009 r.

 
OR.II 0052/XXXV/2009
 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
Zapraszam na XXXV sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
19 października 2009 r. o godz.1500
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 8. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
 9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

                        a) zmiany uchwały nr IX/54/2007 Rady Gminy Pokój z dnia 31 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju”

                        b) nadania Statutu gminnej instytucji kultury p.n. „Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju”

                        c) przystąpienia do projektu: „Opolska eSzkoła, szkołą ku przyszłości”

                        d) wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

                        e) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Ładza

                          f) przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Krzywa Góra

                        g) emisji obligacji komunalnych

                        h) zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Pokój za 2008 rok

                          i) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-2012

                          j) zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                             
 
mgr Jacek Gosławski                                   

 


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-10-09