Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXVI sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 13 listopada 2009 r.
 
OR.II 0052/XXXVI/2009
 
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 
 
Zapraszam na  XXXVI sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
23 listopada 2009 r. o godz.1500
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Namysłowie nt realizacji programów na rzecz promocji zatrudnienia i łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

                        a) uchylenia uchwały nr XL/279/2002 Rady Gminy Pokój z dnia 30 września 2002 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy społecznej

                        b) wyrażenia opinii nt. projektu uchwały Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie przekształcenia przez likwidację działalności Samodzielnego Wojewódzkiego Szpitala dla nerwowo i Psychicznie Chorych im. Ks. Biskupa Józefa Nathana w Branicach

                        c) zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                         
 
mgr Jacek Gosławski                                
  

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-11-13