Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 29 października 2010 r. o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata na Wójta Gminy Pokój

Uchwała

Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju

z dnia 29 października 2010 r.

o przeprowadzeniu głosowania tylko na jednego kandydata

na Wójta Gminy Pokój

Na podstawie art. 11 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1191) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju uchwala, co następuje:

 
§ 1.
1.

W wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. został zarejestrowany tylko jeden kandydat na Wójta Gminy Pokój:

Barbara ZAJĄC zgłoszony przez KW STOWARZYSZENIA "POKÓJ" OPP W POKOJU.

2.

Wybory bezpośrednie Wójta Gminy Pokój zostaną przeprowadzone, a kandydat zostanie wybrany, jeżeli w głosowaniu otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów. W przypadku, gdy kandydat nie otrzyma więcej niż połowę ważnie oddanych głosów, wyboru wójta dokona Rada gminy.

§ 2.
1.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do wiadomości wyborców przez rozplakatowanie na obszarze gminy.

2.

Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Pokój.

 
 
Przewodniczący

Gminnej Komisji Wyborczej

w Pokoju
Ewa Lizak
 


 

Podmiot udostępniający: Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Lizak
Data wytworzenia: 2010-10-29