Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXVII sesji Rady Gminy Pokój

OR.II 0052/XXXVII/2009
 
 
 

            ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 
 

Zapraszam na XXXVII sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu

 
29 grudnia 2009 r. o godz.1400
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2009 rok
 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2009 rok
 10. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2009 r.
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

                        a) przyjęcia „Programu współpracy Gminy Pokój z organizacjami pozarządowymi na rok 2010”

                        b) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2009-2012

                        c) zmiany budżetu gminy na 2009 rok

                        d) uchwalenia budżetu gminy na 2010 r.

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy
 
        mgr Jacek Gosławski 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2009-12-21