Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXXIX sesji Rady Gminy Pokój

 

Pokój, dnia 19 marca 2010 r.

 
 
OR.II 0052/XXXIX/2010
 
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 
Zapraszam na XXXIX sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
29 marca 2010 r. o godz.1500
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja  Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej na temat stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Komendanta Powiatowego Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie Gminy Pokój
 7. Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2009 r.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 9. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 10. Interpelacje i zapytania radnych
 11. Podjęcie uchwał w sprawach:

                        a) uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych praz Przeciwdziałania Narkomanii na 2010 rok

                        b) powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułów „Honorowy Obywatel Gminy Pokój” i „Zasłużony dla Gminy Pokój”

                        c) zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki

                        d) zmiany budżetu gminy na 2010 r.

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 


Przewodniczący Rady Gminy                 

   mgr Jacek Gosławski                        


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2010-03-19