Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XL sesji Rady Gminy Pokój

 

Pokój, dnia 16 kwietnia 2010 r.

 
OR.II 0052/XL/2010

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
Zapraszam na XL sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
26  kwietnia  2010 r. o godz.1500
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXXIX sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2009 r.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

                        a) absolutorium dla Wójta Gminy

                        b) zmiany uchwały nr XXVII/180/2009 dotyczącej ustanowienia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy   Pokój”

                        c) zmiany uchwały nr XXIX/197/2009 dotyczącej ustanowienia Regulaminu nadawania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój”

                        d) nadania tytułu: „Honorowy obywatel gminy Pokój” Pani Magdalenie Bartoń

                        e) nadania tytułu: „Honorowy obywatel gminy Pokój” Panu Stanisławowi Pożodze

                         f) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Mariannie Biskupskiej

                        g) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Bronisławie Chochór

                        h) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Dolores Czykiecie

                         i) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Władysławowi Czyszczoniowi

                         j) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój”  Panu Jackowi Gosławskiemu

                        k) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Danucie Gryl

                         l) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Jerzemu Grzegorczykowi

             ł) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Zofii Kotlarz

                      m) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Wacławowi Landwójtowiczowi

                        n) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Marii Lis

                        o) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Januszowi Preushowi

                        p) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Krystynie Rawiak

                        q) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Czesławowi Grzegorczykowi

                         r) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Franciszkowi Drobinie

                        s) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Panu Józefowi Romanowskiemu

                         t) nadania tytułu: „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pani Marii Domańskiej

                        u) zmian w podziale Gminy Pokój na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych, 

                            wybieranych w każdym okręgu wyborczym

                        v) przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

                        w) uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Gminy Pokój na lata 2010-2012

                        x) zmiany budżetu gminy na 2010 r.

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2010-04-16