Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLI sesji Rady Gminy Pokój

Pokój, dnia 21 maja 2010 r.

 
 
 
OR.II 0052/XLI/2010
 

            ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 
 
Zapraszam na  XLI sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
28  maja  2010 r. o godz.1500
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Interpelacje i zapytania radnych
 8. Podjęcie uchwał w sprawach:

                                           a.            nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój”

                                          b.            zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

                                           c.            dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1 m3 wody i do 1 m3 ścieków

                                          d.            udzielenia pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Namysłowie w 2010 r.

                                           e.            zmiany budżetu gminy na 2010 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                                      
 

       Jacek Gosławski                                                   

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2010-05-21