Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLIV sesji Rady Gminy Pokój - 6 września 2010

 OR.II 0052/XLIV/2010
 
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

                                                                 
 
Zapraszam na XLIV sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
6  września  2010 r. o godz.1500
 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych za rok szkolny 2009/2010 prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

                                           a.            ustalenia Regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowe warunki obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego

                                          b.            zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-2016

                                           c.            zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 2009-2016

                                          d.            zatwierdzenia zmian do Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 2009-2016

                                           e.            zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krogulna na lata 2010-2016

                                            f.            zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Dolna na lata 2010-2016

                                           g.            zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnów na lata 2010-2016

                                           h.            zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016

                                             i.            zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Fałkowice na lata 2010-2016

                                            j.            zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Góra na lata 2010-2016

                                          k.            zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej

                                             l.            zmiany budżetu gminy na 2010 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
Przewodniczący Rady Gmin                            
 
mgr Jacek Gosławski                                 
 
 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2010-08-27