Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XLV sesji Rady Gminy Pokój - 25 października 2010

 
Pokój, dnia 15 października 2010 r.
 
OR.II 0052/XLV/2010
 
 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
 

Zapraszam na XLV sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu

 

25  października  2010 r. o godz.1500

 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 7. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pokoju
 8. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 9. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 10. Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 r.
 11. Interpelacje i zapytania radnych
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:

                                           a.            ustanowienia flagi Gminy Pokój

                                           b.            zmiany budżetu gminy na 2010 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 
Przewodniczący Rady Gminy               
 
mgr Jacek Gosławski                     
 
 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2010-10-15