Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XVII sesji Rady Gminy Pokój - 17 września 2012 r. o godz. 15:00

OR.II.0002.17.2012 
 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 

Zwołuję XVII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

17 września 2012 r. o godz.1500

 w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XVI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XVI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 7. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012
 8. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2012 r.
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       podziału Gminy Pokój na stałe obwody głosowania i ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych

b)       zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

c)       uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pokój na lata 2012-2017

d)       wieloletniej prognozy finansowej
e)       zmiany budżetu gminy na 2012 rok
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                   

mgr Jacek Gosławski                         
 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2012-09-07

 

Metryczka
 • opublikowano:
  10-09-2012 13:35
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl