Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie wylosowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gmin w Pokoju w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju
z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie wylosowania jednolitych numerów dla list kandydatów na radnych do Rady Gmin w Pokoju w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

 

Na podstawie art.64o ust. 7 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 176, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju ustala, co następuje:

§1

W związku z tym, że Komitet Wyborczy Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego z siedzibą w Pokoju przy ul. 1 Maja 14 w Pokoju jest jedynym komitetem wyborczym, dla którego Państwowa Komisja Wyborcza oraz Komisarz Wyborczy w Opolu Nr I nie przyznał w drodze losowania numeru listom kandydatów na radnych do Rady Gminy Pokój Gminna Komisja Wyborcza listom kandydatów Komitetu Wyborczego Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego przyznaje nr 16.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca Komisji:

Ewa Lizak

Członkowie Komisji:

  1. Jolanta Domaradzka
  2. Lidia Wojciechowska
  3. Martyna Nowacka
  4. Longin Ciesielski
  5. Bogusława Mudry
     

Podmiot udostępniający: Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Lizak
Data wytworzenia: 2010-11-02