Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o I sesji Rady Gminy Pokój - 1 grudnia 2010 r. o godz.15:00

Pokój, dnia 29 listopada 2010 r.
Przewodniczący

Rady Gminy Pokój

Kadencji 2006-2010

 
OR.II.0052/I/2010
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 

         Na podstawie art.20 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) zwołuję I sesję Rady Gminy Pokój w dniu

 
1 grudnia 2010 r. o godz.1500
 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 
  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Złożenie ślubowania przez radnych
  4. Przedstawienie porządku obrad
  5. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pokój
  6. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:

a)    zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady Gminy

b)    powołanie Komisji Skrutacyjnej

c)     przeprowadzenie tajnego głosowania

d)    przedstawienie wyników głosowania

e)    podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy

  1. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Pokój:

a)    zgłaszanie kandydatów na funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

b)    powołanie Komisji Skrutacyjnej

c)     przeprowadzenie tajnego głosowania

d)    przedstawienie wyników tajnego głosowania

e)    podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) powołania Komisji Rewizyjnej
b) powołania Komisji Budżetowej
8. Sprawy różne

9. Złożenie ślubowania przez Wójta elekta

10. Zakończenie sesji
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                  
 
     mgr Jacek Gosławski                          

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2010-11-29