Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o III sesji Rady Gminy Pokój - 28 grudnia 2010 r. o godz. 13:00

Pokój, dnia 20 grudnia 2010 r.

 OR.II 0052/III/2010
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

  
 
Zapraszam na III sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
28  grudnia  2010 r. o godz.1300
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Złożenie ślubowania przez radnego W.Hadynę
 3. Stwierdzenie prawomocności obrad
 4. Przyjęcie protokołów z:

                                            a.            I sesji Rady Gminy Pokój

                                            b.            II sesji Rady Gminy Pokój

 1. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 2. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 3. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał rady oraz działalności między sesjami
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

                                          a.            ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pokój

                                         b.            szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Pokój w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

                                        c.            określenia górnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

                                          d.            zmiany budżetu gminy na 2010 rok

                                          e.            uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

                                          f.            uchwalenia budżetu Gminy Pokój na 2011 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
Przewodniczący Rady Gminy                
 
mgr Jacek Gosławski                       


 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2010-12-20