Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania

Uchwała Gminnej Komisji Wyborczej w Pokoju

z dnia 2 listopada 2010 r.

w sprawie obsadzenia mandatów radnych do Rady Gminy Pokój bez głosowania

 

Na podstawie art6. 188 i art. 189 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. -  Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r. Nr 177, poz. 1190) Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju uchwala, co następuje:

 
§ 1

W wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r. w związku z tym, że w okręgu wyborczym nr 1, okręgu wyborczym nr 6 oraz okręgu wyborczym nr 8 liczna kandydatów na radnych jest równa liczbie mandatów w tych okręgach, czyli odpowiednio:

1)     w okręgu wyborczym nr 1 utworzonym dla wybory Rady Gminy Pokój obejmującym 2 mandaty, Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju zarejestrowała 2 kandydatów na radnych,

2)     w okręgu wyborczym nr 6 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Pokój obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju zarejestrowała 1 kandydata na radnego,

3)      W okręgu wyborczym nr 8 utworzonym dla wyboru Rady Gminy Pokój obejmującym 1 mandat, Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju zarejestrowała 1 kandydata na radnego,

głosowania w wyborach do Rady Gminy Pokój nie przeprowadza się.

 
§ 2

Za wybranych na radnych Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju uznaje następujących zarejestrowanych kandydatów:

 • w okręgu wyborczym nr 1 z listy nr 16 KW Stowarzyszenia „Pokój” OPP w Pokoju:
 1. Hadyna Witold Jan
 2. Piekarska Krystyna Irena
 • w okręgu wyborczym nr 6 z listy nr 16 KW Stowarzyszenia „Pokój” OPP w Pokoju:
 1. Paluch Konrad Józef
 
 • w okręgu wyborczym nr 8 z listy nr 16 KW Stowarzyszenia „Pokój” OPP w Pokoju:
1. Walek Konrad
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

 
 

Przewodniczący Komisji:

Ewa Lizak

Członkowie Komisji:

 1. Jolanta Domaradzka
 2. Maryna Nowacka
 3. Bogusława Mudry
 4. Lidia Wojciechowska
 5. Longin Ciesielski 

Podmiot udostępniający: Gminna Komisja Wyborcza w Pokoju
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Lizak
Data wytworzenia: 2010-11-02