Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VI sesji Rady Gminy Pokój - 27 maja 2011 r. o godz. 14:00

OR.II. 0002.VI.2011
 
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 
Zapraszam na VI sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
27 maja 2011 r. o godz.1400
 
 
wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja Prezesa spółki „Ekowod” na temat jakości wody na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 7. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 8. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między sesjami
 9. Interpelacje i zapytania radnych
 10. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)  zmiany uchwały nr XXXIII/249/2009 Rady Gminy Pokój z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pełniącego funkcję dyrektora, wicedyrektora szkoły, zespołu albo przedszkola i przyznawania zwolnień z obowiązku realizacji zajęć takim osobom oraz ustalenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla logopedy, psychologa i doradcy zawodowego,

b)  przekształcenia Publicznego Przedszkola w Pokoju polegającego na likwidacji Oddziału Zamiejscowego w Domaradzu,

c)  opłat za świadczenie usług wykraczających poza realizację podstaw programowych wychowania przedszkolnego w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Pokój

d)  uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

e)  zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
  
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

 

       mgr Jacek Gosławski 

Podmiot udostępniający: Raba Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2011-05-20