Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VII sesji Rady Gminy Pokój - 27 czerwca 2011 r. o godz. 15:00

Pokój, dnia 17 czerwca 2011 r.

OR.II. 0002.7.2011
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 
Zapraszam na VII sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
27 czerwca 2011 r. o godz.1500
 
 
wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:
 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 1. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Pokój

4.      Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 2. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał Rady Gminy oraz działalności między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania radnych
 4. Wykonanie budżetu gminy za 2010 rok - podjęcie uchwał:

a)     zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2010 rok

b)     udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2010 rok

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)   powołania Komisji Doraźnej ds. opiniowania wniosków o nadanie tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój”

b)   zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w związku
z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju, rejon ulic Opolskiej,
Winna Góra, Brzeskiej, Kościelnej, Skośnej i Podleśnej

c)   wieloletniej prognozy finansowej

d)   zmiany budżetu gminy na 2011 rok

 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 

Przewodniczący Rady Gminy

 
      mgr Jacek Gosławski 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2011-06-17