Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy Pokój - 20 lipca 2011 r. o godz. 13:00

OR.II. 0002.8.2011
 
 

Zawiadomienie o sesji

 
 

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) zwołuję VIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

 
20 lipca 2011 r. o godz.1300
 
 
wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:
 
  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  1. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy Pokój

4.      Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

  1. Interpelacje i zapytania radnych
  2. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)    stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej Wandy Piętki

b)   nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Pokój” Pastorowi Józefowi Schlenderowi

c)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Dąbrówka Dolna na lata 2010-2016

d)   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Domaradz na lata 2008-2016

e)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Fałkowice na lata 2010-2016

f)     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krogulna na lata 2008-2016

g)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Krzywa Góra na lata 2010-2016

h)    zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Lubnów na lata 2008-2016

i)zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pokój na lata 2008-2016

j)     zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zawiść na lata 2010-2016

k)   zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zieleniec na lata 2009-2016

  1. Zapytania i wnioski mieszkańców
  2. Zakończenie sesji
 
 
 
 
 
 
 
Wiceprzewodniczący Rady Gminy
 
Wacław Kociencki
 
 
 

 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2011-07-13