Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o IX sesji Rady Gminy Pokój - 29 sierpnia 2011 r. o godz. 15:00

Pokój, dnia 19 sierpnia 2011 r.

 
OR.II. 0002.9.2011
 
 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 
 
                                                                                             
Zapraszam na IX sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu
 
29 sierpnia 2011 r. o godz.1500
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 1. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy Pokój

4.        Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 2. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas VII i VIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 3. Podsumowanie pracy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pokój oraz informacja o stanie realizowanych przez nie zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:
a)    zmiany w składzie osobowym Komisji Budżetowej
b)    powołania zespołu opiniującego kandydatów na ławników

c)    ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

d)    przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi

opiekunami

e)    przyjęcia zmiany Statutu Związku Gmin Śląska Opolskiego w Opolu

f)     dopłaty z budżetu Gminy Pokój do 1m3 wody i do 1m3 ścieków

g)    wieloletniej prognozy finansowej
h)    zmiany budżetu gminy na 2011 rok
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Gminy

 
     mgr Jacek Gosławski
 


 
Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2011-08-19