Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XII sesji Rady Gminy Pokój - 29 grudnia 2011 r. o godz. 14:00

OR.II. 0002.12.2011
 
 

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 
 

Zwołuję XII sesję Rady Gminy Pokój,sesja odbędzie się w dniu

 
29 grudnia 2011 r. o godz.1400
 

wsali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 1. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 2. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XI sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 3. Interpelacje i zapytania radnych
 4. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2011 rok
 5. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2011 r.
 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2011 rok
 7. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)     skargi z dnia 27 września 2011r. na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

b)    zmiany budżetu gminy na 2011 rok
c)     wieloletniej prognozy finansowej
d)    uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2012
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców
 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych
 3. Zakończenie sesji
 
 

Przewodniczący Rady Gminy                   

mgr Jacek Gosławski                     

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2011-12-21