Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2013 r. o godz. 14.00

OR.II.0002.24.2013

 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 

Zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

 

24  czerwca 2013 r. o godz.1400

 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad
 3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Pokój
 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
 5. Informacja na temat planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój
 6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
 7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
 8. Interpelacje i zapytania radnych
 9. Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok - podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2012 rok

b)       udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2012 rok

 1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       skargi na działalność Wójta Gminy Pokój

b)       przystąpienia Gminy Pokój do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Pokój sp. z o.o. z siedzibą w Pokoju oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

c)       uchylenia uchwały nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2013 r. sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i Mariackiej”

d)       zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i Mariackiej”

e)       zmiany budżetu gminy na 2013 rok

f)        wieloletniej prognozy finansowej

11.    Zapytania i wnioski mieszkańców
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13.    Zakończenie sesji
 
 

Przewodniczący Rady Gminy    

mgr Jacek Gosławski            

  

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2013-06-14

 

Metryczka
 • opublikowano:
  14-06-2013 14:13
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl