Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXIV sesji Rady Gminy Pokój - 24 czerwca 2013 r. o godz. 14.00

OR.II.0002.24.2013

 
ZAWIADOMIENIE O SESJI
 

Zwołuję XXIV sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

 

24  czerwca 2013 r. o godz.1400

 

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie sesji
  2. Stwierdzenie prawomocności obrad
  3. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy Pokój
  4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady
  5. Informacja na temat planu zadrzewieniowego na terenie Gminy Pokój
  6. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących
  7. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXIII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami
  8. Interpelacje i zapytania radnych
  9. Wykonanie budżetu gminy za 2012 rok - podjęcie uchwał w sprawach:

a)       zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Pokój za 2012 rok

b)       udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Pokój za 2012 rok

  1. Podjęcie uchwał w sprawach:

a)       skargi na działalność Wójta Gminy Pokój

b)       przystąpienia Gminy Pokój do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego „Samorządowa Polska” Pokój sp. z o.o. z siedzibą w Pokoju oraz do Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska” sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

c)       uchylenia uchwały nr XXIII/216/2013 Rady Gminy Pokój z dnia 24 czerwca 2013 r. sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Banku Gospodarstwa Krajowego w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i Mariackiej”

d)       zaciągnięcia kredytu długoterminowego w związku z finansowaniem zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Pokoju – Etap I, rejon ulic Wojska Polskiego, Żeromskiego, Wolności, Rataja, 1 Maja, Reja, Średniej i Mariackiej”

e)       zmiany budżetu gminy na 2013 rok

f)        wieloletniej prognozy finansowej

11.    Zapytania i wnioski mieszkańców
12.    Wolne wnioski i oświadczenia radnych
13.    Zakończenie sesji
 
 

Przewodniczący Rady Gminy    

mgr Jacek Gosławski            

  

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2013-06-14