Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o XXVII sesji Rady Gminy Pokój - 27 grudnia 2013 r. o godz. 13.00

OR.II.0002.28.2013

ZAWIADOMIENIE O SESJI

 

Zwołuję XXVIII sesję Rady Gminy Pokój, sesja odbędzie się w dniu

27 grudnia 2013 r. o godz.1300

w sali narad Urzędu Gminy Pokój z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji

 2. Stwierdzenie prawomocności obrad

 3. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy Pokój

 4. Przedstawienie porządku obrad przez Przewodniczącego Rady

 5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących Komisji o sprawach bieżących

 6. Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał podjętych podczas XXVII sesji Rady Gminy Pokój oraz z działalności między sesjami

 7. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2013 rok

 8. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2013 r.

 9. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2013 rok

 10. Interpelacje i zapytania radnych

 11. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości
  b) zmiany budżetu gminy na 2013 r.

  c) uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 2014
  d) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
 1. Zapytania i wnioski mieszkańców

 2. Wolne wnioski i oświadczenia radnych

 3. Zakończenie sesji

 

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Gosławski 

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Elżbieta Kuklok
Data wytworzenia: 2013.12.20