Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY POKÓJ

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach
Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zmianami) Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, w których w dniu 21 listopada 2010 r. odbędzie się głosowanie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.

Numer
obwodu
głosowania

Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
1 Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza budynek byłej Szkoły Podstawowej,
ul. Reymonta 3,
Ładza
2 Sołectwo Pokój Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Wojska Polskiego 26,
Pokój
(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
3 Sołectwa: Krogulna, Siedlice, Zieleniec Świetlica Wiejska ,
ul. Średnia 12,
Krogulna
4

Sołectwo Domaradz z przysiółkami:
   Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec
Sołectwo Fałkowice

Szkoła Podstawowa,
Domaradz 3,
Domaradz
 (lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)
5 Sołectwa: Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Lubnów Środowiskowy Hufiec Pracy,
ul. Szkolna 5,
Dąbrówka Dolna
6 Sołectwa: Kopalina, Zawiść Świetlica Wiejska ,
ul. Odrodzenia Polski 2,
Zawiść

 

GŁOSOWANIE W WYZNACZONYCH SIEDZBACH OBWODOWYCH KOMISJI  WYBORCZYCH

ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W  GODZINACH

od 800 do 2200


Wójt Gminy               

Barbara Zając             

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2010-11-05