Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r.

Plan pracy Rady Gminy Pokój na 2008 r.:

Zawiadomienie o najbliższej sesji Rady Gminy Pokój - kliknij TUTAJ

 Lp.  Termin  Zagadnienia  Osoba odpowiedzialna
 za realizację danego zagadnienia
 1.  Styczeń
 1. Uchwalenie i zatwierdzenie planów pracy na 2008 r.
  1. Rady Gminy
  2. Komisji Rewizyjnej
  3. Komisji Budżetowe
 2. Koncepcja zagospodarowania zabytkowego parku w Pokoju
 • Przewodniczący Rady
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Przewodniczący Komisji Budżetowej
 • Zastępca Wójta
 2.  Luty
 1.  Sprawozdanie z realizacji planu pracy Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2007 r.
 2. Spotkanie z przedstawicielem Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych
 • Przewodniczący GKRPA


 • Przewodniczący Rady Gminy
 3.  Marzec
 1. Analiza stanu bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej oraz zagrożeń pożarowych na terenie Gminy Pokój
 2. Informacja Komendanta Policji na temat bezpieczeństwa publicznego na terenie gminy
 • Komendant Powiatowy PSP


 • Komendant Powiatowy Policji
 4.  Kwiecień
 1. Rozpatrzenie sprawozdania z realizacji budżetu gminy za 2007 r.
 2. Absolutorium dla Wójta Gminy
 3. Informacja nt funkcjonowania Urzędu Gminy Pokój w 2007 r.
 • Skarbnik Gminy • Sekretarz Gminy
 5.  Czerwiec
 1. Informacja na temat działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pokoju
 2. Podsumowanie pracy placówek oświatowych z terenu gminy Pokój za rok szkolny 2007/2008
 • Kierownik GOPS


 • Dyrektorzy placówek oświatowych
 6.  Sierpień
- wrzesień
 1. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2008 r.
 • Skarbnik Gminy
 7.  Październik
 1. Informacja nt działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Pokoju
 2. Informacja nt działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Pokoju
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o złożonych im oświadczeniach majątkowych
 • Dyrektor GOK


 • Dyrektor GBP


 • Wójt Gminy
  Przewodniczący Rady
 8. Listopad
 1. Informacja na temat stanu mienia komunalnego Gminy Pokój
 • Zastępca Wójta

9.
Październik
- Listopad
 1. Spotkanie robocze w sprawie projektu budżetu gminy na 2009 r.
 • Przewodniczący Rady
 • Skarbnik Gminy
 10.  Grudzień
 1. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy za 2008 rok
 2. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za 2008 rok
 3. Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetowej za 2008 rok
 4. Uchwalenie budżetu gminy na 2009 rok
 • Przewodniczący Rady
 • Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 • Przewodniczący Komisji Budżetowej
 • Skarbnik Gminy

Podmiot udostępniający: Rada Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Jacek Gosławski
Data wytworzenia: 2008-01-28