Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania dla przedsięwzięcia polegajacego na wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój


SG.VI.6220.08.2013

Pokój, 08 stycznia 2014 r.

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i określeniu zakresu raportu o oddziałania przedsięwzięcia na środowisko

 

            Zgodnie art. 33 ust. 1 pkt. 5) ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2013.1235 j.t.) Wójt Gminy Pokój,

zawiadamia

            że 08 stycznia 2014 r. zostało wydane postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Wykonaniu dwóch otworów eksploatacyjnego i chłonnego o głębokości do 2500 m na działce Nr 94 k.m. 3 obręb Pokój oraz działka 1189/285 k.m. 3 obręb Pokój, gm. Pokój w którym określono zakres raportu oddziaływania na środowisko.

Z dokumentacją dotyczącą sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Pokój, przy ul. Sienkiewicza 8, w miejscowości Pokój w pok. Nr42 (w godz. urzędowania)

              Niniejsze zawiadomienie zamieszczono na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój-www.bip.gminapokoj.pl, na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój oraz na tablicach ogłoszeń oraz miejscach zwyczajowo przyjętych sołectwa objętego lokalizacją inwestycji oraz w miejscu prowadzonej inwestycji.

 

 

                                                                                                                                Wójt Gminy Pokój

                                                                                                                                            /-/

                                                                                                                                 Barbara Zając

 

Otrzymują:

1.       Tablica ogłoszeń: U.G. Pokój, ul. Sienkiewicza 8, 46-034 Pokój,

2.       Tablice ogłoszeń i miejsca zwyczajowo przyjęte w sołectwie objętym lokalizacją przedsięwzięcia,

3.       Strona internetowa Gminy Pokój www.bip.gminapokoj.pl,

4.       a/a


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Aleksandra Kołodziejczyk
Data wytworzenia: 2014-01-08