Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczejMiejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, bud. A, pok. nr 42 - I piętro

Telefon (77) 46 93 085 wew. 42

Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

art. 217 – 218 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku () przez zainteresowanego o wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej

Wymagane dokumenty:

- wypełniony wniosek ()

- dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej

Opłaty:

Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia - 17 zł.

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój nr: 34  8890 1066 0000 0299 2004 0004 lub w kasie Urzędu. Dowód wpłaty należy załączyć do wniosku.

Czas załatwienia:

Zaświadczenie wydawane jest niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Zakończenie sprawy:

Wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane objęte ewidencją działalności gospodarczej


 

 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Pawlicki
Data wytworzenia: 2010-04-02