Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu działalności gospodarczej/ wznowieniu działalności gospodarczej


Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy Pokój, bud. A, pok. nr 42 - I piętro

Telefon (77) 46 93 085 wew. 42

Referat Planowania i Realizacji Strategii Gminy - stanowisko ds. ewidencji działalności gospodarczej

Podstawa prawna:

  1. art. 7b ust. 1 oraz art. 7ba ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 101, poz. 1178 z późn. zm.).
  2. art. 14a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095 z poźn. zm.).
  3. art. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1808 z późn. zm.).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 marca 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 50, poz. 399).

Rozpoczęcie sprawy:

Złożenie wniosku przez zainteresowanego o wpis informacji o zawieszeniu/ wznowieniu działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 

- Wypełniony formularz CEIDG-1 wniosku (strony 1-4) o wpis do ewidencji działalności gospodarczej.

- Wypełnione pozostałe części wniosku CEIDG-1 (strony 5-10) w zależności od sytuacji wg instrukcji wypełniania wniosku INSTRUKCJA

- Dowód osobisty do wglądu.
 

Opłaty:

W tej sprawie opłat nie pobiera się.

Czas załatwienia:
 
Do 7 dni.
 
Zakończenie sprawy:

Wydanie potwierdzenia o zawieszeniu/wznowieniu działalności gospodarczej

Inne informacje istotne dla interesantów:

Wniosek o wpis informacji o zawieszeniu/ wznowieniu działalności gospodarczej może być:

  1. Złożony osobiście
  2. Wysłany listem poleconym (w takim przypadku wniosek powinien być opatrzony własnoręcznym podpisem wnioskodawcy, którego własnoręczność poświadczona jest przez notariusza.

Zmina dotycząca rejestracji działalności gospodarczej od dnia 1 lipca 2011 r.
 

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Andrzej Pawlicki
Data wytworzenia: 2010-04-02