Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Udostępnienie danych osobowych

Udostępnianie danych osobowych

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Gminy  w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, bud. B pok. 8
tel./fax 077/ 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 w. 20

Podstawa Prawna:

art. 44h ustawy z dnia  10 kwietnia 1974r.  o ewidencji ludności i dowodach osobistych  (Dz. U. z 2006r., Nr 139, póz. 993 z późn. zm.).

Rozpoczęcie sprawy:

Na pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:
  • wypełniony wniosek o udostępnienie danych osobowych 
  • potwierdzenie dokonanej opłaty
Opłaty:

w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004

Termin załatwienia sprawy:

do 7 dni

Zakończenie sprawy:

udostępnienie, lub decyzja o odmowie udostępnienia danych osobowych

Dodatkowe informacje:

podmioty zwolnione z opłaty są wymienione w art.44h ust.1 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki do pobrania:


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Teresa Krysiak
Data wytworzenia: 2008-05-30