Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Ustalenie pisowni imion i nazwisk

Ustalenie pisowni imion i nazwisk

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, bud. A pok. 4
tel./fax 077/ 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 w. 26

Podstawa Prawna:

art. 10 ustawy z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2005r. nr 233, poz. 1992 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:

pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:
 • wniosek o ustalenie pisowni imienia/nazwiska,
 • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
 • ankieta,
 • odpis zupełny aktu urodzenia (panna/kawaler),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa (mężatka/żonaty),
 • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (rozwiedziona/rozwiedziony),
 • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka niepełnoletniego osoby, która dokonuje ustalenia pisowni imienia/nazwiska.
Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia miały miejsce poza Gminą Pokój.

Opłaty:

22,00 zł - decyzja.

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Zakończenie sprawy:

wydanie decyzji w sprawie ustalenia pisowni imienia/nazwiska lub wydanie decyzji odmownej

Dodatkowe informacje:

brak

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki do pobrania:


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 15.11.2007 r.
Metryczka
 • opublikowano:
  15-11-2007 15:27
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl