Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ustalenie pisowni imion i nazwisk

Ustalenie pisowni imion i nazwisk

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, bud. A pok. 4
tel./fax 077/ 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 w. 26

Podstawa Prawna:

art. 10 ustawy z dnia 15 listopada 1956r. o zmianie imion i nazwisk (Dz.U. z 2005r. nr 233, poz. 1992 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:

pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:
  • wniosek o ustalenie pisowni imienia/nazwiska,
  • dowód osobisty wnioskodawcy (do wglądu),
  • ankieta,
  • odpis zupełny aktu urodzenia (panna/kawaler),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa (mężatka/żonaty),
  • odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (rozwiedziona/rozwiedziony),
  • odpis skrócony aktu urodzenia dziecka niepełnoletniego osoby, która dokonuje ustalenia pisowni imienia/nazwiska.
Odpisy aktów są wymagane w przypadku, jeżeli zdarzenia miały miejsce poza Gminą Pokój.

Opłaty:

22,00 zł - decyzja.

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004

Termin załatwienia sprawy:

niezwłocznie, nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania

Zakończenie sprawy:

wydanie decyzji w sprawie ustalenia pisowni imienia/nazwiska lub wydanie decyzji odmownej

Dodatkowe informacje:

brak

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pokoju w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki do pobrania:


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 15.11.2007 r.