Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną

Zameldowanie i wymeldowanie decyzją administracyjną

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, bud. A pok. 4
tel./fax (077) 469-30-80, 4690-30-85, 469-30-97 w. 26

Podstawa Prawna:

art. 15 ust. 2 i art. 47 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:

na pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:
  • podanie o za/wymeldowanie ze szczegółowym uzasadnieniem
  • tytuł prawny do lokalu: umowa najmu, notarialny akt kupna, przydział, decyzja, postanowienie sądu, odpis z księgi wieczystej itp.
Opłaty:

10,00 zł za decyzję administracyjną

Forma płatności:

Zapłaty opłaty dokonuje się gotówką w kasie Urzędu Gminy Pokój lub bezgotówkowo na rachunek bankowy Urzędu Gminy Pokój – BS Namysłów oddz. w Pokoju nr 34 8890 1066 0000 0299 2004 0004

Termin załatwienia sprawy:


do 30 dni, jeżeli sprawa wymaga szczególnych wyjaśnień – do 2 miesięcy

Zakończenie sprawy:

wydanie decyzji o za/wymeldowaniu lub decyzji o odmowie za/wymeldowania

Dodatkowe informacje:

W przypadku zameldowania decyzją administracyjną należy złożyć wypełniony formularz  "Zgłoszenie pobytu stałego" lub  "Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące".

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki do pobrania:    brakPodmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 30.11.2007 r.