Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców

Zameldowanie na pobyt stały i pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, bud. A pok. 4
tel./fax (077) 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 w. 26

Podstawa Prawna:

art. 10 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993)

Rozpoczęcie sprawy:

na pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

Obywatel  polski:
 • wypełniony właściwy formularz zgłoszeniowy
  Uwaga: zameldowanie na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące dokonuje się na formularzu "Zgłoszenia pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące" do czasu wydania nowego rozporządzenia wprowadzającego nowy wzór formularza.
 • dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 roku życia)
 • tytuł prawny do lokalu (przydział na mieszkanie, umowa najmu, akt notarialny) – do wglądu
 • w przypadku meldowania osoby nie mającej tytułu prawnego do lokalu – potwierdzenie pobytu osoby meldującej się, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Cudzoziemiec:

Pobyt stały:
 • wypełniony  właściwy formularz zgłoszeniowy
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej  - ważny dokument podróży lub inny ważny dokument, potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument,  potwierdzający prawo  stałego pobytu
 • członek jego rodziny niebędący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej  - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny
 • obywatel innego państwa: paszport, karta pobytu
 • tytuł prawny do lokalu (przydział na mieszkanie, umowa najmu, akt notarialny) – do wglądu
 • w przypadku meldowania osoby nie mającej tytułu prawnego do lokalu – potwierdzenie pobytu osoby meldującej się, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu.
Pobyt czasowy trwający powyżej  3 miesięcy
 • wypełniony  właściwy formularz zgłoszeniowy
  Uwaga: zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące dokonuje się na druku " Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące" do czasu wydania nowego rozporządzenia wprowadzającego nowy wzór zgłoszenia
 • obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej - ważny dokument podróży lub inny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu, w przypadku braku - oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium RP.
 • członek jego rodziny  nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej ważny dokument podróży , ważną kartę pobytu członka rodziny
 • obywatel innego państwa : paszport, karta pobytu, wiza, zaproszenie
 • tytuł prawny do lokalu (przydział na mieszkanie, umowa najmu, akt notarialny) – do wglądu
 • w przypadku meldowania osoby nie mającej tytułu prawnego do lokalu – potwierdzenie pobytu osoby meldującej się, dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu
Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco

Zakończenie sprawy:

zameldowanie lub decyzja o odmowie zameldowania

Dodatkowe informacje:

brak

Załączniki do pobrania:


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 30.11.2007 r.