Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców

Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad trzy miesiące obywateli polskich i cudzoziemców

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, bud. A pok. 4
tel./fax (077) 469-30-80, 469-30-85, 469-30-97 w. 26

Podstawa Prawna:

art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz.993 z późn. zm.)

Rozpoczęcie sprawy:

na pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:

Obywatel polski:
 • wypełniony właściwy formularz zgłoszeniowy
  Uwaga: wymeldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące dokonuje się na formularzu „Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące” do czasu wydania nowego rozporządzenia wprowadzającego nowy wzór zgłoszenia.
 • dowód osobisty
 • książeczka wojskowa (mężczyźni do 50 roku życia)
Cudzoziemiec: (dotyczy wszystkich cudzoziemców)
 • wypełniony właściwy formularz zgłoszeniowy
  Uwaga: wymeldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące dokonuje się na formularzu „ Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego trwającego ponad dwa miesiące” do czasu wydania nowego rozporządzenia wprowadzającego nowy wzór zgłoszenia.
 • paszport, karta pobytu, inny dokument tożsamości. 
Opłaty:

brak

Termin załatwienia sprawy:

na bieżąco

Zakończenie sprawy:

wymeldowanie lub decyzja o odmowie wymeldowania

Dodatkowe informacje:

brak

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Wojewody Opolskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Załączniki do pobrania:

Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 30.11.2007 r.
Metryczka
 • opublikowano:
  30-11-2007 15:06
  przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl