Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców

Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców oraz o dopisanie do spisu wyborców

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Stanu Cywilnego w Pokoju ul. Sienkiewicza 8, bud. A pok. 4
tel./fax (077) 46-93-080, 46-93-085, 46-93-097 w. 26

Podstawa Prawna:

Art. 11 ust. 8 i art. 12 oraz art. 18 i 19 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2007 r. Nr 190, poz.1360)

Rozpoczęcie sprawy:

na pisemny wniosek zainteresowanego

Wymagane dokumenty:
  • dokument tożsamości
  • wypełniony wniosek
Opłaty:

w tej sprawie opłat nie pobiera się

Termin załatwienia sprawy:

3 dni

Zakończenie sprawy:
  • wydanie zainteresowanemu decyzji o wpisaniu do rejestru wyborców lub decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców
  • dopisanie do spisu wyborców
Dodatkowe informacje:

brak

Tryb odwoławczy:

Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego. Skargę wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy Pokój w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.

Załączniki do pobrania:


Podmiot udostępniający: Urząd Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Kruszelnicka
Data wytworzenia: 2008-06-04