Przejdź do treści strony
Urząd Gminy Pokój Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 42/2011 Wójta Gminy Pokój z dnia 05 sierpnia 2011 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych

Zarządzenie Nr 42/2011
Wójta Gminy Pokój
z dnia 05 sierpnia 2011 r.
 
 

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych.

  

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz.112 z późn. zm.)  zarządzam co następuje:

 
§1
 

Miejscami przeznaczonymi na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych są sołeckie tablice informacyjne ustawione w miejscowościach Gminy Pokój tj. Dąbrówka Dolna, Domaradzka Kuźnia, Domaradz, Fałkowice, Krogulna, Kopalina, Krzywa Góra, Lubnów, Ładza, Pokój, Siedlice, Zawiść, Zieleniec.

 
§2
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój,  stronie internetowej Gminy Pokój oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Pokój .

 
 
 
WÓJT GMINY                            
 
Barbara Zając                           


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2011-05-05
Metryczka
  • opublikowano:
    17-08-2011 14:24
    przez: Tomasz Zimoch
Dane adresowe:

Urząd Gminy Pokój
46-034 Pokój
ul. Sienkiewicza 8
NIP: 752-10-02-643
REGON: 000550344

Dane kontaktowe:

tel.: 77 469-30-80
fax: 77 469-30-80 wew. 22
e-mail: ug@gminapokoj.pl
strona www: www.gminapokoj.pl