Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY POKÓJ

o numerach i granicach obwodów głosowania oraz wyznaczonych siedzibach

Obwodowych Komisji Wyborczych

Na podstawie art. 16 § 1 oraz art. 61a § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2011r. Nr 21, poz.112 z późn. zmianami) Wójt Gminy Pokój podaje do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach Obwodowych Komisji Wyborczych, w których w dniu 9 października 2011 r. odbędzie się głosowanie w wyborach do sejmu i senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

 
Numer obwodu głosowania
Granice obwodu
Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej
 
1.

Sołectwa: Krzywa Góra, Ładza

budynek byłej Szkoły Podstawowej,
ul. Reymonta 3,
Ładza
2.

Sołectwo Pokój

Ochotnicza Straż Pożarna,
ul. Wojska Polskiego 26,
Pokój

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych oraz do głosowania korespondencyjnego)

3.

Sołectwa: Krogulna, Siedlice,     

                 Zieleniec
Świetlica Wiejska ,
ul. Średnia 12,
Krogulna
4.
Sołectwo Domaradz z 
                przysiółkami:
                Jagienna, Kozuby, Paryż,
                Świercowskie, Żabiniec

Sołectwo Fałkowice

Szkoła Podstawowa,
Domaradz 3,
Domaradz

(lokal dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych)

5.

Sołectwa: Dąbrówka Dolna, 

                 Domaradzka Kuźnia, Lubnów
Środowiskowy Hufiec Pracy,
ul. Szkolna 5,
Dąbrówka Dolna
6.

Sołectwa: Kopalina, Zawiść

Świetlica Wiejska ,
ul. Odrodzenia Polski 2,
Zawiść

Wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie w wyznaczonej w tym celu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 . Zamiar głosowania korespondencyjnego zgodnie z ustawą - Kodeks Wyborczy z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dziennik Ustaw Nr 21, poz. 112, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881 oraz Nr 149, poz. 889) wyborca powinien zgłosić Wójtowi Gminy w terminie do dnia 19 września 2011 r. (termin wydłużony zgodnie z art. 9 § 2 Kodeksu Wyborczego).

Bliższe informacje udostępniane są  w Urzędzie Gminy Pokój lub telefonicznie pod numerem 774693080 oraz zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pokój.

 
 

GŁOSOWANIE W WYZNACZONYCH SIEDZBACH OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE W GODZINACH

od 700 do 2100

Wójt Gminy              
Barbara Zając            


 

Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2011-08-17