Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY POKÓJ z dnia 18 sierpnia 2011 r.w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 

O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY POKÓJ

z dnia 18 sierpnia 2011 r.
 

w sprawie informacji o numerze i granicy okręgu wyborczego
oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej

 

Na podstawie art.94 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547 z późn. zm.), oraz art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające ustawę -  Kodeks wyborczy,  który stanowi,  że  :  "Do nowych, przedterminowych

i uzupełniających wyborów organów stanowiących jednostek samorządu  terytorialnego  przeprowadzanych

w trakcie kadencji, w czasie której ustawa wymieniona w art. 1 weszła w życie, stosuje się przepisy dotychczasowe." Podaję do wiadomości publicznej informację o okręgu wyborczym, jego granicy i numerze, liczbie radnych wybieranych w tym okręgu wyborczym oraz o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej, w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Pokój zarządzonych na dzień 16 października 2011r.

 
 
Numer okręgu
Granice okręgu
Liczba radnych
wybieranych w okręgu
 
 
 
5
 

Domaradz z przysiółkami: Jagienna, Kozuby, Paryż, Świercowskie, Żabiniec

 
 
 
1
 
 
 

Siedzibą Gminnej Komisji Wyborczej jest

Urząd Gminy w Pokoju, ul. Sienkiewicza 8

 
 
 

WÓJT  GMINY POKÓJ             

BARBARA ZAJĄC                
 

         
 
Podmiot udostępniający: Wójt Gminy Pokój
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Barbara Zając
Data wytworzenia: 2011-08-18