Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych organizacjom pozarządowym w 2013 roku

1. Gmina Pokój w 2013 r. współpracowała z organizacjami pozarządowymi na podstawie programu współpracy, którego treść stanowi uchwała nr XVIII/152/2012 Rady Gminy Pokój z dnia 26 listopada 2012 r. W ramach współpracy został ogłoszony konkurs ofert na zadania:

1). z zakresu promocji gminy w ramach, którego wpłynęły  dwa wnioski:
a). Stowarzyszenia Pokój Organizacji Pożytku Publicznego – oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do udzielenia dotacji w kwocie 28 000 zł.
b). Stowarzyszenia Odnowy Wsi Zieleniec – oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do udzielenia dotacji w kwocie 2 000 zł.

2). z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w ramach, którego wpłynął jeden wniosek:
a). Stowarzyszenia Pokój Organizacji Pożytku Publicznego – oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do udzielenia dotacji w kwocie 3 000 zł.

2. Gmina Pokój  w 2013 r. współpracowała z klubami sportowymi na podstawie uchwały  nr IV/46/2011 Rady Gminy Pokój z dnia 7 lutego 2011 r. w sprawie regulaminu określającego warunki, w tym organizacyjne i tryb finansowania zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Pokój. W ramach współpracy ogłoszono I, II, III nabór wniosków na przyznanie dotacji na wsparcie klubów sportowych z terenu gminy Pokój.

1). w ramach I naboru wpłynęły  dwa wnioski:
a). Ludowy Zespół Sportowy DOMARADZ – oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do udzielenia dotacji w kwocie 10 750 zł.
b). Klub Szachowy Stowarzyszenie Pokój Organizacja Pożytku Publicznego – oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do udzielenia dotacji w kwocie 13 000 zł.

2). w ramach II naboru wpłynął jeden wniosek:
a). Ludowy Klub Sportowy Budowlani Pokój - przekraczający kwotę jaką gmina przeznaczyła w budżecie wobec powyższego konkurs został nierozstrzygnięty.

3). w ramach III naboru wpłynął jeden wniosek:
a). Klub Sportowy „Orzeł” Pokój Stowarzyszenie Pokój  Organizacja Pożytku Publicznego – oceniony pozytywnie i zakwalifikował się do udzielenia dotacji w kwocie 30 000 zł.